feedback

X

Een goede warmtepomp,die goed is geinstalleerd, haalt bijna altijd een levensduur van 15 jaar en vaak zelfs meer dan 20 jaar.

De totale winst over 20 jaar is het geheel aan besparingen over 20 jaar (op basis van gelijkblijvende prijzen voor gas en stroom) minus de kosten van de investering.

X

Totale gemiddelde besparing per jaar voor jouw woning.

X

De investering houdt rekening met reële prijs van de betreffende warmtepomp, met de kosten van installatie en met de aftrek van de ISDE subsidie. Hieronder staat een uitwerking van de investering.

X

Aantal jaren dat nodig is om de investering terug te verdienen (op basis van gelijkblijvende prijzen voor gas en stroom). Daarna ga je financieel rendement maken.

X

Kapitaalopbrengst of Return On Investment, het rendement van de investering, over 15 jaar. Dit is de winst na 15 jaar gedeeld door de investering.

X

Aantal en type van de warmtepomp. De capaciteit van de warmtepomp is berekent op voldoende vermogen om ook bij -10 C de woning te kunnen verwarmen.

X

Merk en type van de tapwater boiler.

X

SCOP is Seasonal Coefficient of Performance (hoger is beter). Het is de algehele efficientie van deze warmtepomp voor jouw woning over een heel jaar. De berekende waarde houdt rekening met jouw woning, de gemiddelde winter temperaturen sinds 2000 in jouw regio, de efficientie van de geselecteerde warmtepomp, en in geval van een ALL-ELECTRIC systeem met het stroomverbruik voor warm tapwater en het stroomgebruik voor electrische bijverwarming (indien de warmtepomp onvoldoende vermogen heeft).

X

Het resterende gas vebruik, in geval van een HYBRIDE systeem, waarin de CV ketel behouden blijft.

Bij een ALL-ELECTRIC systeem is het resterend gasverbruik 0 m3.

X

Totaal stroomverbruik per jaar, inclusief het ootrspronkelijke door jou opgegeven stroomverbruik.

X

LWA-max dag = het maximale geluidsniveau dat de warmtepomp produceert gedurende de dag.
LWA-max nacht = het maximale geluidsniveau dat de warmtepomp produceert gedurende de nacht.
Bij het kiezen van de plaats en bevestiging van de warmtepomp moet rekening gehouden worden met wettelijke normen ten aanzien van geluidshinder. Een warmtepomp die minder geluid produceert is dan beter.

X

Indicatie van de prijs van deze warmtepomp op basis van online beschikbare informatie.

X

Indicatie van de prijs ban deze boiler op basis van online beschikbare informatie.

X

Stroom aanleg vanaf de meterkast naar de locatie van de apparaten.

X

De 3-fase aansluiting moet door de netbeheerder aangesloten worden. Daarvoor hanteren ze vaste tarieven.
(*) Als er al 3-fase aanwezig is in de woning dan vervallen de kosten.
(*) Indien hier 0 € staat, dan heeft de warmtepomp geen 3-fase nodig.

X

De apparaten moeten aangesloten worden op de verwarming van de woning, en indien van toepassing op de warmwater voorziening. Vervolgens moeten de apparaten ingesteld en in bedrijf gesteld worden.

X

Indien er geen gas verbruikende apparaten meer zijn (zoals voor verwarming, warmwater en een eventueel gasfornuis of gashaard) kun je de gas aansluiting laten afsluiten. Daardoor bespaar je de vaste aansluitkosten van gas. Bij de all-electric oplossingen is deze besparing meegenomen in onze berekening.

X

De overheid heeft voor warmtepompen een subsidie regeling, de ISDE subsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp.

X

Gemiddelde jaarlijkse besparing op verbruikskosten van gas.

X

Toename van de stroom kosten door het verbruik van de warmtepomp voor verwarming en (bij all-electric) tapwater productie, minus de terugleververgoeding van de eventueel nieuw te installeren zonnepanelen.
(+) omdat zonnepanelen het overgrote deel van de stroom opwekken buiten het stookseizoen, gaan we er vanuit dat alle opgewekte stroom teruggeleverd wordt. In de praktijk zal een klein deel zelf verbruikt worden, en de opbrengst cq. besparing dus iets hoger uitvallen.
(+) we gaan er vanuit dat er geen saldering meer plaat vindt (situatie vanaf 2031). In 2023 en 2024 is er echter nog volledige saldering en daarna, tot 2031 gedeeltelijke saldering. Tot 2031 zal de opbrengst cq. besparing dus hoger uitvallen.

X

In de jaarrekening van jouw energieleverancier zitten ook de aansluitkosten van gas. Deze kun je besparen als je 100% gasvrij bent. Je moet dan wel eenmalig door je netbeheerder de gas aansluiting laten afsluiten. Tegenwoordig brengen ze daar geen kosten meer voor in rekening.

X

Indien je 100% gasvrij bent vervallen de kosten van de gasketel. Een gasketel heeft onderhoud nodig. Daarnaast verouderd de gasketel en moet deze ongeveer om de 20 jaar vervangen worden. Het kan ook zijn dat je de gasketel huurt. We begroten hier de gemiddelde jaarlijkse kosten van een gasketel.

X

Dit is de prijs zoals aangegeven bij de invoer gegevens.

Wij rekenen standaard met een gemiddelde prijs per m2 van € 20. Blij kleine oppervlakten kan de prijs hoger zijn. Bij grote oppervlakten lager.

X

Dit is de prijs zoals aangegeven bij de invoer gegevens.

Wij rekenen standaard met een gemiddelde prijs per m2 van € 50 voor zowel platte daken als schuine daken. Indien je de isolatie zelf aanbrengt zijn de kosten veel lager.

X

Dit is de prijs zoals aangegeven bij de invoer gegevens.

Wij rekenen standaard met een gemiddelde prijs per m2 van € 25. Blij kleine oppervlakten kan de prijs hoger zijn. Bij grote oppervlakten lager. Indien je de isolatie zelf aanbrengt zijn de kosten veel lager.

X

Dit is de prijs zoals aangegeven bij de invoer gegevens.

Wij rekenen standaard met een gemiddelde prijs per m2 van € 200. Indien ook de kozijnen vervangen moeten worden zijn de kosten veel hoger.

X

De totale investering is de som van bovenstaande posten.

X

De overheid heeft voor warmtepomp boilers een subsidie regeling, de ISDE subsidie.

X

Energiepijzen van januari 2022.
* Electriciteit is 40 cent per kWu (tot 10.000 kWu)
* Gas is 1.75 Euro per m3.

Op dat moment was de oorlog in Oekraïne nog niet uitgebroken, maar waren de energieprijzen wel als sterk gestegen.

X

Een goede warmtepomp, die goed is geinstalleerd, haalt bijna altijd een levensduur van minstens 15 jaar en vaak zelfs meer dan 20 jaar.

De totale winst over 20 jaar is het geheel aan besparingen over 20 jaar minus de kosten van de investering.
De winst in dit scenario is fors hoger ten opzicht van het scenario met prijzen van october 2021.

X

Bij blijvend hoge energieprijzen neemt de terugverdientijd snel af en neemt de uiteiondelijke winst snel toe.

X

Kapitaalopbrengst of Return On Investment, het rendement van de investering over 15 jaar. De sterk gestegen kosten van energie heeft een grote invloed op de kapitaalopbrengst.

X

Besparingen per jaar bij blijvend hoge energieprijzen.

X

X

Een buffervat zorgt ervoor dat de warmtepomp minder vaak hoeft te starten en te stoppen, en verlengt daarmee de levensduur van de warmtepomp. Een warmtepomp met variabele vermogensregeling heeft een klein buffervat nodig. Een warmtepomp met een vast vermogen heeft een groter buffervat nodig.

X

Een stabiele plaatsing van zowel de warmtepomp alsook een boiler is van belang voor een goede werking en een lange levensduur.

X

Een goede warmtepomp die goed is geinstalleerd haalt bijna altijd een levensduur van 15 jaar en vaak zelfs meer dan 20 jaar.

De totale winst over 15 jaar is het geheel aan besparingen over 15 jaar minus de kosten van de investering.
De winst in dit scenario is fors hoger ten opzicht van het prijsnivo van october 2021.

X

Indien de warmtepomp de benodigde stooklijn niet kan halen, is het nodig om bij te verwarmen. Indien er nog een gas gestookte CV ketel aanwezig is dan kan die dat vermogen leveren (hybride). Indien volledig zonder gas (all-electric) dan kan er bij strnge vorst elektrisch bijverwarmd worden in de woning (bijvoorbeeld met infrarood panelen). De hier genoemde prijs houdt rekening met de stooklijn van en het extra vermogen om bij te verwarmen tot -10 graden buiten temperatuur.

X

Kapitaalopbrengst of Return On Investment, het rendement van de investering, over 20 jaar. Dit is de winst na 20 jaar gedeeld door de investering.

X

Kapitaalopbrengst of Return On Investment, het rendement van de investering, over 20 jaar. Dit is de winst na 20 jaar gedeeld door de investering.

X

Het resterend gasverbruik voor tapwater voorziening. Alleen in geval van een HYBRIDE systeem, en op basis van het aantal personen in het huishouden.

Bij een ALL_ELECTRIC systeem is het resterend gasverbruik voor tapwater 0 m3.

X

Het resterend gasverbruik voor verwarmen. Alleen in geval van een HYBRIDE systeem.
In een hybride systeem springt de gasketel bij als de warmtepomp onvoldoende vermogen heeft of als de warmtepomp de gevraagde temperatuur van het CV-water niet kan bereiken.

All-electric:
Bij een 'all-electric' systeem is er geen gasketel meer aanwezig en is het verbruik voor bijverwarming nul.

X

Dit is het oorspronkelijk door jou opgegeven stroomverbruik per jaar.

X

Dit is het extra stroomverbruik bovenop het verbruik dat je hebt opgegeven. Dit stroomverbruik is voor de verwarming doormiddel van de warmtepomp. In geval van een all-electric systeem is dit inclusief eventuele elektrische bijverwarming en inclusief het door middel van een warmtepomp verwarmen van tapwater.

X

Een goede warmtepomp, die goed is geinstalleerd, haalt bijna altijd een levensduur van minstens 15 jaar en vaak zelfs meer dan 20 jaar.

De totale winst over 15 jaar is het geheel aan besparingen over 15 jaar (op basis van gelijkblijvende prijzen voor gas en stroom) minus de kosten van de investering.

X

Om volledig zonder gas te kunnen moet ook het tapwater verwarmt worden met een warmtepomp. Daarvoor is extra plaats nodig in huis, bij voorkeur binnen 6 meter van de badkamer. Vaak gebruikte plaatsen zijn een kelder of bijkeuken.

X

Twee veel voorkomende warmtepomp systemen zijn Monoblock en Split.

Bij een monoblock systeem zit de gehele warmtepomp in één apparaat dat buiten staat. Uit dat apparaat komt direct warm water. Een monoblock moet niet te ver van de buitenmuur staan en ook niet te ver van aansluiting op de CV installatie, omdat er anders te veel warmteverlies ontstaat. Sommige Monoblock apparaten zijn heel energie efficient.

Bij een Split systeem bestaat de warmtepomp uit twee apparaten. Een staat buiten en de ander binnen, meestal daar waar nu de gasketel staat. Tussen de twee apparaten loopt een leiding met koudemiddel.

X

ALL-ELECTRIC: zowel de verwarming alsook het warm tapwater wordt bereid met warmtepompen en eventueel aanvullende electrische bijverwarming. Er zal geen gas meer verbruikt worden en de gasketel verdwijnt uit de woning.
HYBRIDE: naast de warmtepomp blijft de (bestaande) gasketel in gebruik voor het bereiden van warm tapwater alsook voor het aanvullen van een eventueel tekort aan vermogen van de warmtepomp.

X

Het totale vermogen dat nodig is om de woning bij -10 C te verwarmen.

X

Het warmteverlies van de woning in Watt per C.

X

Het aantal en het type nummer van de warmtepomp.

X

Een warmtepomp regelt de aanvoertemperatuur als functie van de buitentemperatuur, de zogenaamde stooklijn. Deze stooklijn moet ingesteld worden.

Dit is het instelpunt bij de laagste buitentemperatuur, met de hoogste aanvoertempertatuur.

X

Een warmtepomp regelt de aanvoertemperatuur als functie van de buitentemperatuur, de zogenaamde stooklijn. Deze stooklijn moet ingesteld worden.

Dit is het instelpunt bij een buitentemperatuur van 16 C, met de laagste aanvoertempertatuur

X

Het benodigde volume van het buffer met systeemwater om te zorgen dat de warmtepomp niet onnodig vaak moet starten en stoppen. Een warmtepomp slijt namelijk bij elke start-stop. Het beperken van de start-stops verlengt de levensduur van de warmtepomp en verhoogt daarmee de uiteindelijk winst op de investering.

X

Indien de warmtepomp onvoldoende vermogen heeft om bij -10 C de woning te verwarmen, dan moet een electrisch verwarmingselement worden toegevoegd in het buffervat of in de aanvoerleiding, die het ontbrekende vermogen levert.

X

Indien de stooklijn hoger ligt dan de maximale CV temperatuur die de warmtepomp kan maken, dan is er extra (electrische) verwarming in de woning nodig. Bij een HYBRIDE systeem is dat de CV-ketel. Bij een ALL-ELECTRIC systeem kan dat bijvoorbeeld door een electrische kachel, door infraroodverwarming, of door een airco die kan verwarmen. Deze hoeven dan alleen gebruikt te worden als het buiten zo koud is dat de warmtepomp niet de gevraagde temperatuur kan maken.

Als alternatief kan er geïnvesteerd worden in een afgiftesysteem met een hoger vermogen bij lagere aanvoertemperaturen, zoals lagetemperatuur radiatoren of vloerverwarming, maar dat is vaak een (veel) ingrijpendere en duurdere oplossing.

X

Bij een HYBRIDE systeem is een gasketel nodig. We gaan er vanuit dat de in de woning aanwezige gasketel daarvoor gebruikt kan worden. Indien dat niet het geval is moet er alsnog geïnvesteerd worden in een nieuwe gasketel.

Bij een ALL_ELECTRIC systeem is er geen gasketel meer nodig in de woning, en staat hier NVT.

X

Energiepijzen van maart 2022.
* Electriciteit is 55 cent per kWu (onder de 10.000 kWu)
* Gas is 2,38 Euro per m3.

Op dat moment was de oorlog in Oekraïne al uitgebroken, en waren de energieprijzen nog verder gestegen.

X

Heeft u buren, waarvan het perceel direct grenst aan uw perceel, dan mag het geluid overdag niet méér zijn dan 45 dB(A) en 's nachts niet méér dan 40 dB(A). Dit geldt niet voor buren aan de andere kant van een openbare straat of aan de andere kant van een openbaar pad.

X

Het geluidsnivo op de perceelgrens gedurende de dag. Dit moet lager zijn dan 45 dB(A).

X

Het geluidsnivo op de perceelgrens gedurende de nacht. Dit moet lager zijn dan 40 dB(A).

X

Het geluidsnivo op de perceelgrens gedurende de dag, indien de warmtepomp is voorzien van een geluiddempende omkasting. Dit moet lager zijn dan 45 dB(A). Deze omkasting is NIET meegenomen in de investering.

X

Het geluidsnivo op de perceelgrens gedurende de nacht, indien de warmtepomp is voorzien van een geluiddempende omkasting. Dit moet lager zijn dan 45 dB(A). Deze omkasting is NIET meegenomen in de investering.

X

X

Indien de warmtepomp onvoldoende vermogen kan leveren, is het nodig om bij te verwarmen. Indien er nog een gas gestookte CV ketel aanwezig is dan kan die dat vermogen leveren (hybride). Indien volledig zonder gas (all-electric) dan kan er bijverwarmd worden met een electrisch element in de aanvoerleiding of in het buffervat. De hier genoemde prijs houdt rekening met het berekende vermogen om bij te verwarmen tot -10 graden buiten temperatuur.

X

Dit is de prijs zoals aangegeven bij de invoer gegevens.

Wij rekenen nu standaard met een gemiddelde prijs per Wp van € 1.2 exclusief BTW (vanaf 2023 betaal je geen BTW meer voor zonnepanelen).

Eind 2021 lagen de gemiddelde prijzen rond de € 0.9 per Wp. Gedurende 2022 zijn ze door de energiecrisis flink gestegen. Wij verwachten dat ze weer op de prijs nivo's van eind 2021 terugkomen en daarna weer verder dalen.

X

Totaal teruggeleverde stroom per jaar, dus teruglevering van al eventueel aanwezige zonnepanelen plus teruglevering van nieuw te installeren zonnepanelen.

X

Teruggeleverde stroom per jaar van de al eventueel aanwezige zonnepanelen.

X

Teruggeleverde stroom per jaar van de nieuw te installeren zonnepanelen. We gaan er vanuit dat alle opgewekte stroom teruggeleverd wordt aan het net. In de praktijk zal een (klein) deel zelf verbruikt worden.

X

Som van al het stroomverbruik minus alle stroomteruglevering. Is dit nul, dan woon je energie neutraal.

X

De investeringskosten van een geluiddempende kast voor de warmtepomp. Deze kosten zijn niet meegenomen in de totale investering.

X

Een warmtepomp heeft, anders dan een CV ketel, geen onderdelen die vervangen moeten worden. Wel is het nodig om één keer per jaar de magneet filter(s) en zeefje(s) te reinigen, de achterkant van de warmtepomp schoon te vegen, en een inspectie uit te voeren op eventuele lekkages. Deze inspectie is (anders dan het onderhoud bij een CV ketel) goed zelf uit te voeren, maar we nemen de kosten toch mee in dit overzicht.

In geval van een All-Electric systeem met een (warmtepomp-)boiler, hebben we ook de kosten meegenomen voor het om de 2 jaar vervangen van de magnesium staaf. Deze zorgt ervoor dat de emaille binnenkant van de boiler niet corrodeert.

X

Het koudemiddel transporteerd de warmte in de warmtepomp. Koudemiddelen kunnen, indien ze door lekkages in de atmosfeer komen, een groot effect hebben op de opwarming van de aarde. De 'slechte' koudemiddelen (R32 en met name R410a) zijn in de ban, en worden steeds vaker vervangen door milieuvriendelijke koudemiddelen, met name R290 (propaan).

X

We berekenen de TEWI, Total Earth Warming Impact, van de huidige situatie (op basis van gas en stroom verbruik) en op basis van de nieuwe toestand met deze warmtepomp. Daarbij houden we rekening met het koudemiddel (sommige koudemiddelen zijn zeer schadelijk, andere helemaal niet).
Daarnaast hanteren we de volgende aannamen:
- we berekenen de TEWI op basis van de volledige woonsituatie, dus zowel het verbruik voor verwarming als eventueel ingevoerde stroomverbruik voor andere woonfuncties.
- de te verbruiken stroom wordt opgewekt een rendement (volgens NTA8800) van 69%.
- de zelf opgewekte stroom wordt volledig verrekent met de te verbruiken stroom.
- R290 heeft een Global Warming Potential (GWP) van 3.
- R32 heeft een Global Warming Potential (GWP) van 675.
- R410a heeft een Global Warming Potential (GWP) van 2088.

X

Als de woning verwarmt wordt door een gasgestookte luchtverwarmer, dan moet deze vervangen worden door een indirect gestookte luchtverwarmer. De warmtepomp verwarmt dan deze indirect gestookte luchtverwarmer. De hier genoemde kosten, zijn de kosten voor het laten vervangen van de gasgestookte luchtverwarmer door een indirect gestookte luchtverwarmer, die voldoende vermogen heeft om de woning bij -10C te kunnen verwarmen bij een aanvoertemperatuur van 55C. Lees ook dit artikel.

X

Het vermogen dat de indirect gestookte luchtverwarmer moet kunnen leveren bij een aanvoer temperatuur van 55 C, om de woning ook bij -10 C buitentemperatuur goed te kunnen verwarmen.

X

Huidig fossiel energieverbruik [kWu], berekent op basis van:

Huidig Fossiel energieverbruik [kWu] = [A] - ([C] / [D]), waarbij:

[A] = het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van de woning [1 m3 gas = 8.9 kWu energie], waarbij we er vanuit gaan dat de woning het hele winter seizoen verwarmt wordt, en uitsluitend verwarmt wordt door gas. [kWu]
[C] = de gemiddelde jaarlijkse energie opbrengst [kWu] van eventueel aanwezige zonnepanelen.
[D] = het opwekkings rendement van electriciteit volgens NTA8800 van (69%).

Als het getal negatief is, heb je een overschot aan gecompenseerd fossiel energieverbruik.

X

Het hierboven berekende huidig fossiel energieverbruik [kWu] gedeeld door het woonoppervlak [m2].

Deze maatstaf wordt gebruikt voor het toekennen van het energielabel voor woningen.

X

Sinds 1 januari 2021 is het energielabel voor woningen gebaseerd op het fossiele energieverbruik per m2 woonoppervlak [kWu/m2].
Hier staat een schatting van het huidige energielabel op basis van het hierboven berekende fossiel energieverbruik in [kWu/m2].

[kWu/m2]  Label   [kWu/m2]  Label
<= 0 A++++   <=250 C
<= 50 A+++   <=290 D
<= 75 A++   <=335 E
<= 105 A+   <=380 F
<= 160 A   >380 G
<= 190 B   

Per 1 januari 2021 moet het daadwerkelijke energielabel toegekend worden door een gecertificeerd persoon die de woning inspecteerd volgens NTA8800 en Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, en kost tussen de €100,- en €250,-.

X

Nieuw Fossiel energieverbruik, berekent op basis van:

Fossiel energieverbruik [kWu] = [A] + ([B] - [C]) / [D], waarbij

[A] = het resterend gasverbruik [1 m3 gas = 8.9 kWu energie].
[B] = het extra stroomverbruik voor verwarming en tapwater [kWu].
[C] = het door de bestaande en eventueel extra zonnepanelen opgewekte stroom [kWu].
[D] = het opwekkingsrendement van electriciteit volgens NTA8800 is (69%).

Als het getal negatief is, heb je een overschot aan gecompenseerd fossiel energieverbruik.

X

Het hierboven berekende nieuw fossiel energieverbruik [kWu] gedeeld door het woonoppervlak [m2].

Deze maatstaf wordt gebruikt voor het toekennen van het energielabel voor woningen.

X

Sinds 1 januari 2021 is het energielabel voor woningen gebaseerd op het fossiele energieverbruik per m2 woonoppervlak [kWu/m2].
Hier staat een schatting van het nieuwe energielabel, op basis van het hierboven berekende nieuw fossiel energieverbruik in [kWu/m2].

[kWu/m2]  Label   [kWu/m2]  Label
<= 0 A++++   <=250 C
<= 50 A+++   <=290 D
<= 75 A++   <=335 E
<= 105 A+   <=380 F
<= 160 A   >380 G
<= 190 B   

Per 1 januari 2021 moet het daadwerkelijke energielabel toegekend worden door een gecertificeerd persoon die de woning inspecteerd volgens NTA8800 en Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, en kost tussen de €100,- en €250,-.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ingevoerde gegevens       tonen ▽


Filter       tonen ▽

Sorteren       tonen ▽

    

 ⚪   ⚪   ⚪      ⚪   ⚪   ⚪ 

  

Klik hier voor een actuele lijst met ondersteunde merken en types.

                

Besparing:

Investering:

Terugverdientijd:

Winst na 15 jaar:

Schatting EnergieLabel:

CO2 reductie (TEWI):

Koudemiddel:

Geluid op  perceelgrens:

 met dempende kast:


Bekijk deze warmtepomp! € 19,95


uitwerkingen:

financiële samenvatting:

Besparing: per jaar
Investering:
Terugverdientijd: jaar
Winst na 15 jaar:
Winst na 20 jaar:
Kapitaalopbrengst na 15 jaar: %
Kapitaalopbrengst na 20 jaar: %

uitwerking ontwerp:

Systeem:
Benodigd vermogen bij -10 C: kW
Warmteverlies van de woning: W/C
Type warmtepomp:
Koudemiddel:
Aantal warmtepompen:
Soort warmtepomp:
Aanvoertemperatuur bij C: C
Aanvoertemperatuur bij 16 C: C
Buffer volume: liter
Type gasketel:
Vermogen luchtverwarmer
Vermogen electrisch element in CV: W
Vermogen bijverwarming in de woning: W
Merk en type boiler:

uitwerking duurzaamheid:

Huidig fossiel energieverbruik:  kWu
Huidig fossiel verbruik per m2:  kWu/m2
Schatting huidig energielabel:
Nieuw fossiel energieverbruik:  kWu
Nieuw fossiel verbruik per m2:  kWu/m2
Schatting nieuw energielabel:
CO2 reductie, % %
CO2 reductie, kg CO2 per jaar  kg

uitwerking geluid:

Maximaal geluid op perceelgrens:
gedurende de dag dB(A)
gedurende de nacht dB(A)
gedurende de dag, met geluidskast dB(A)
gedurende de nacht, met geluidskast dB(A)
investering geluidskast (optioneel):

uitwerking verbruik:

Gas verbruik: m3
   tapwater: m3
   verwarming: m3
Efficientie (SCOP) in uw situatie:
Stroom verbruik: kWh
   huidig: kWh
   extra kWh
Stroom Teruglevering: kWh
   huidig: kWh
   extra kWh
Totaal stroom: (verbruik min teruglevering) kWh

uitwerking besparing:

verschil gas verbruik:
verschil stroom verbruik:
Aansluitkosten gas:
Gasketel, onderhoud:
Gasketel, afschrijving:
Warmtepomp inspectie: €-
Totale besparing:

uitwerking investering:

Warmtepomp:
Indirect gestookte luchtverwarmer:
Boiler:
Buffervat:
Bijverwarming in CV:
Bijverwarming in de woning:
Plaatsing apparaten:
Installatie leidingwerk:
Electrische installatie:
Aansluiting 3-fase:
Afsluiting gas: € 0
Subsidie warmtepomp: € -
Subsidie boiler: € -
Spouwmuur isolatie:
Dak isolatie:
Vloer isolatie:
Glas isolatie:
Zonnepanelen
Totaal:
Optioneel: investering geluidskast(en)
Disclaimer       verbergen △


De basis voor de berekeningen ligt in de door jouw ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten op de website van Warmtepompberekenen zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Warmtepompberekenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een installateur, officiële instantie, een adviseur, een specialist, een fabrikant, een accountant of andere deskundige.