Ik wil een warmtepomp aanschaffen.
Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een warmtepomp voor mijn bestaande woning.

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden rondom de aanschaf van een warmtepomp voor bestaande woningen. Er zijn ook veel indianenverhalen de wereld ingebracht die de consument op het verkeerde been zetten.

Enkele voorbeelden van deze indianenverhalen over warmtepompen: Warmtepompberekenen   probeert de zaken rondom de aanschaf van warmtepompen voor bestaande woningen transparant te maken en de consument en zijn instalateur te helpen bij het maken van keuzes.

Laten we beginnen met te zeggen dat CV ketels binnen afzienbare tijd niet verboden gaan worden. Er is dus geen haast om nu snel een nieuwe CV ketel te laten installeren. Neem dus de tijd om te bepalen wat voor jou het beste is.

1    Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?

Eerst moet je bepalen of jouw bestaande woning zonder meer geschikt is voor een warmtepomp. Als dat niet zo is dan komen er namelijk een hoop extra kosten bij die veel hoger kunnen zijn dan de aanschaf van de warmtepomp zelf.

Een bestaande woning kan zonder meer overstappen op een warmtepomp als de maximale CV watertemperatuur die de warmtepomp kan leveren voldoende is om de woning bij strenge vorst comfortabel te verwarmen.

Als de maximale CV watertemperatuur die de warmtepomp kan leveren niet voldoende is om de woning comfortabel te verwarmen dan is er altijd een extra energiebron nodig die het overneemt van de warmtepomp bij koud weer. Vandaag de dag gebruik je in zo'n situatie als extra energiebron een gasketel (een hybride systeem) maar op termijn kun je dan niet van het gas af.

Het belang van extra isoleren

Als je de aanschaf van een warmtepomp overweegt is het altijd verstandig om je woning eerst (daar waar mogelijk is) na te (laten) isoleren. Daardoor gebeuren er namelijk drie dingen:

Warmtepompberekenen   adviseert om bij aanschaf van een warmtepomp de woning daar waar kan extra te isoleren

Op   warmtepompberekenen   kun je eenvoudig (en gratis) bepalen of je bestaande woning geschikt is (of geschikt te maken is) voor een warmtepomp en wat de invloed is van extra isoleren (nu bepalen).

2    Welk soort warmtepomp is het meest geschikt voor mijn woning?

Voor woningen zijn er twee soorten warmtepompen: De geothermische warmtepompen zijn veel duurder dan de aerothermische warmtepompen. Dat komt omdat er buiten verticaal of horizontaal buizen en slangen in de grond gelegd moeten worden. Een aerothermische warmtepomp systeem heeft die kosten niet.

Maar waarom zijn er dan geothermische warmtepompen?
Vroeger waren de geothermische warmtepompen veel energiezuiniger dan de aerothermische warmtepompen. Tegenwoordig zijn de moderne aerothermische warmtepompen een stuk energiezuiniger geworden. Daardoor worden de veel hogere kosten van een geothermische warmtepomp niet meer terugverdiend.
Er is nog een tweede argument dat gebruikt wordt bij geothermische warmtepompen, namelijk dat je ze in de zomer kunt gebruiken om de woning (bijna) gratis te koelen. De temperatuur van de bodem is namelijk zo laag dat je alleen maar de energie verbruikt van de pomp die het water rondpompt. Daar zitten echter ook weer haken en ogen aan.
Als je bij een geothermische warmtepomp namelijk NIET koelt, neemt het rendement waarmee de warmtepomp in de winter moet verwarmen af, omdat de bodem blijvend afkoelt.
Daarnaast moet je om te koelen vloerverwarming hebben. En met je blote voeten op een een koele vloer is niet aangenaam. Het is een heel andere (en meestal minder aangename) ervaring dan koelen met een airco.

Warmtepompberekenen   adviseert om voor de CV een lucht-water warmtepomp te kiezen, en om te koelen een aparte airco te nemen.

Moderne modulerende lucht-water warmtepompen zijn namelijk energiezuinig, kunnen inmiddels hogere CV watertemperaturen aan (60 graden en een aantal zelfs hoger) en zijn in verhouding tot geothermische warmtepomp systemen relatief eenvoudig en goedkoop aan te leggen. Mocht je in de zomer willen koelen dan adviseren wij om een aparte airco te installeren. Die zijn qua prijs en prestatie helemaal geoptimaliseerd voor die toepassing, en daarnaast verkort je daardoor ook niet de levensduur van de lucht-water warmtepomp.

Binnen de lucht-water (aerothermische) warmtepompen heb je twee hoofdtypen: Moderne Monoblock warmtepompen zijn zeer efficiënt met energie. Ook de installatiekosten liggen lager dan bij de Split uitvoering, omdat er slechts 1 apparaat geïnstalleerd hoeft te worden. Omdat er direct warmwater uit een Monoblock komt moet het apparaat dicht bij de buitenmuur geplaatst worden (bij voorkeur binnen een a twee meter) om afkoeling zoveel mogelijk te vermijden, en tevens dicht in de buurt waar nu de CV ketel staat (bij voorkeur binnen 4 meter).
Als dat niet kan, kies dan voor een Split uitvoering. Bij deze uitvoering staat één apparaat buiten en één apparaat binnen waartussen een speciale vloeistof loopt. Bij deze uitvoering kan de afstand tussen de twee apparaten tot wel 20 meter of langer zijn. Bijna alle fabrikanten hebben zowel Monoblock uitvoeringen alsook Split uitvoeringen.

3    Warm tapwater bereiden. Helemaal van het gas af of niet?

Of je helemaal van het gas af kunt hangt naast de verwarming ook van andere gasgebruikers af die je nu mogelijk nog hebt. De belangrijkste is meestal het maken van warm tapwater. Voor te douchen of voor een warm bad is in korte tijd veel warmwater nodig. Een gasketel heeft een zeer hoog vermogen en kan dat goed leveren. Een warmtepomp kan dergelijke vermogens niet leveren. Daarom is er als je geen gasketel meer hebt een ruime voorraad warmwater nodig (een boilervat) die bij elke warmwater vraag direct aangesproken kan worden. Voor een boilervat heb je wel plaats nodig. Liefst niet te ver van de badkamer, omdat je anders weer te grote verliezen krijgt. Bijkeukens en kelders worden vaak gebruikt om boilervaten te plaatsen. Er zijn twee soorten boilers die je kunt overwegen: De warmtepompboilers hebben over het algemeen een wat grotere watervoorraad nodig omdat de ingebouwde warmtepomp een laag vermogen heeft. Het duurt daardoor dus wat langer voordat er nieuw warmwater aangemaakt is. Warmtepompboilers halen de warmte uit de buitenlucht of uit de lucht in de ruimte. Als de lucht uit de ruimte gebruikt wordt dan wordt de ruimte zelf koeler. Dat kan gunstig zijn als de warmtepompboiler in een kelder staat. Omdat een warmtepompboiler een eigen warmtepomp heeft zit er een relatief hoge subsidie op deze boilers.

De indirect verwarmde boilers zijn aangesloten op de warmtepomp van de verwarming. Als de warmtepomp tegelijk moet leveren aan de boiler en aan de CV dan kan het zijn dat de CV tijdelijk onvoldoende of geen warmwater krijgt. Dat kan ten koste gaan van comfort. Daarnaast wordt de levensduur van de (dure) warmtepomp verkort omdat hij ook moet werken voor het bereiden van warmwater. Omdat indirect verwarmde boilers zelf geen warmtepomp hebben zit er geen subsidie op deze boilers.

Warmtepompberekenen   adviseert om de warmwater bereiding onafhankelijk te maken van de warmtepomp die de CV verwarmt.

Door de warmwater bereiding onafhankelijk te maken van de warmtepomp die de CV verwarmt, blijft de installatie eenvoudiger en zullen de twee systemen elkaar technisch en in gebruik niet beïnvloeden. Er zijn twee oplossingen mogelijk:

4    Welke warmtepomp is voor mij financieel het meest interessant?

De aanschaf van een warmtepomp is een stuk duurder dan de aanschaf van een gasketel. Daar staat tegenover dat de maandelijkse energierekening na aanschaf van een warmtepomp fors lager zal zijn. Het is dus een investeringsvraagstuk geworden, net als met zonnepanelen. Warmtepompberekenen   maakt het totale financiële plaatje voor jouw woning inzichtelijk voor een groot aantal warmtepompen.

Kosten warmtepomp

Bij de aanleg van een warmtepompinstallatie heb je te maken met verschillende disciplines: Daarnaast heb je de kosten van de apparaten en van de benodigde materialen (zoals een buffervat).
Bij onze voorbeelden is het gehele financiële plaatje inzichtelijk gemaakt inclusief een uitwerking van alle investeringskosten.

Hoeveel bespaar ik per maand of per jaar?

Hoeveel je bespaart hangt in hoofdzaak af van: Om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelen haalt moeten we stapsgewijs van het gas af. Om dat te stimuleren gaat de energiebelasting op stroom omlaag en de energiebelasting op gas omhoog (de zogenaamde schuif). Daarover is men het in Den Haag wel eens. In 2018 zijn er in het Klimaat Ontwerp twee scenarios gemaakt die in 2019 doorgerekend worden. In 2019 zal de politiek besluiten welke maatregelen ingevoerd worden.   Warmtepompberekenen rekent het scenario door met gelijkblijvende ebergiebelastingen alsook de twee scenarios van het Klimaat Ontwerp. Daarin worden tussen 2020 en 2030 de energiebelastingen op stroom elk jaar een beetje minder en op gas elk jaar een beetje meer, en neemt je jaarlijkse besparing dus elk jaar toe.

Binnen hoeveel tijd verdien ik dan de investering terug?

Als je de investering en de jaarlijkse besparing kent, dan kun je de terugverdientijd berekenen. Voor de twee scenarios van het Klimaat Ontwerp is dat korter dan voor het scenario op basis van de huidige energiebelastingen. Omdat er grote verschillen kunnen zitten tussen verschillende woningen heeft het geen zin om hier een algemeen geldend getal te noemen. Bekijk de voorbeelden voor extra inzicht en start anders de berekening voor jouw situatie.

Hoe lang rendeert de investering? (met andere woorden, hoe lang gaat de warmtepomp mee?)

Een warmtepomp is een relatief eenvoudig apparaat. Je kunt hem vergelijken met een omgekeerde koelkast. Het belangrijkste en duurste onderdeel is (net als bij een koelkast) de compressor. Compressoren in moderne modulerende warmtepompen kunnen zo'n 100.000 draaiuren mee. Midden Nederland heeft gemiddeld zo'n 6500 uren per jaar met gemiddelde dag temperaturen lager dan 16 graden (16 graden is de gemiddelde dagtemperatuur waarbij over het algemeen de verwarming aan gaat). Dan kom je op een levensduur van 15 jaar. Dat is ook wat vaak door fabrikanten genoemd wordt. Je gaat er dan van uit dat de warmtepomp ook daadwerkelijk al die 6500 uren aan het werk is. Let op: dat is bijna 3/4 van het jaar. In de praktijk zal een (modulerende) warmtepomp ook wel eens uit staan, bijvoorbeeld als je de thermostaat lager zet voor de nacht.

Warmtepompberekenen   berekent het financiële plaatje op basis van een levensduur van 15 jaar en van 20 jaar.

Hoeveel ga ik er uiteindelijk mee verdienen?

Als je de investeringen aftrekt van alle opbrengsten over de hele levensduur dan heb je de winst. En als je de winst deelt door de investeringen dan heb je de kapitaalopbrengst over de gehele levensduur. Als je goed kijkt bij de voorbeelden dan zie je dat er een groot verschil zit tussen het scenario met de huidige energiebelastingen versus de twee scenarios met de Klimaat Ontwerp energiebelastingen. Verder zit er ook een groot verschil tussen een levensduur van 15 jaar en een levensduur van 20 jaar.

Warmtepompberekenen   adviseert om de aanschaf te beoordelen op basis van de huidige energiebelastingen en een levensduur van 15 jaar.

Indien die conservatieve uitkomst voor jou acceptable is, dan is bij aanpassing van de energiebelastingen en/of bij een langere levensduur het financiële resultaat altijd alleen maar beter.


Wil je weten of een warmtepomp ook voor jouw situatie financieel interessant is?
Of wil je weten welke warmtepomp voor jou financieel het meest interessant is?

START de fianciële berekening voor mijn woning

Ik wil eerst VOORBEELDEN bekijken