feedback

Ik wil een warmtepomp aanschaffen.
Hoe vergelijk ik het verbruik van warmtepompen?
Alles wat je moet weten over COP, SCOP en verbruik

Enkele vragen vooraf:

Vraag: Wat is een goede COP waarde voor een warmtepomp?
Antwoord: De COP zegt niets over het jaarlijks verbruik van een warmtepomp. De COP is dan ook ongeschikt om de keuze van warmtepomp op te baseren. De SCOP is daarvoor wel geschikt.

Vraag: Wat betekent de COP van een warmtepomp?
Antwoord: Een warmtepomp heeft heel veel COPs. De COP is de efficiëntie van een warmtepomp bij één bepaalde buitentemperatuur en bij één bepaalde temperatuur van het door de warmtepomp geleverde CV water. De COP is daarbij de hoeveelheid geproduceerde warmte gedeeld door de verbruikte stroom.

Vraag: Wat betekent de SCOP van een warmtepomp?
Antwoord: De SCOP van een warmtepomp is de totale door de warmtepomp afgegeven warmte aan de woning over een heel jaar gedeeld door de totale door de warmtepomp verbruikte stroom over een heel jaar. SCOP hangt niet alleen af van de warmtepomp maar ook van het buitenklimaat en van de stooklijn. Daarom moet je de SCOP vooraf berekenen op jou situatie.

Vraag: Wat is een goede SCOP waarde?
Antwoord: De SCOP verschilt per regio en per woning en kan vooraf berekend worden. Bij een SCOP waarde van 3,5 of hoger verdien je de investering snel terug.

warmtepomp kiezen? Er zijn honderden warmtepompen van tientallen fabrikanten!

 1   eerst onafhankelijk berekenen.  2   dan beste warmtepomp(en) kiezen.  3   dan geschikte installateur(s) bellen.


Bereken nu gratis binnen 5 minuten  jouw hoogste besparing!


type woning
postcode
huisnummer
huisletter
toevoeging


Je kunt bij berekeningen ook zelf aan de slag en zelf een warmtepomp volledig uitrekenen.

Bij de berekeningen berekent de website o.a. de SCOP van heel veel warmtepompen voor jouw woning.

De COP zegt eigenlijk niets

COP is de afkorting van Coëfficient of Performance en geeft aan hoe efficiënt een warmtepomp omgaat met energie in één specifieke situatie.
Een voorbeeld voor een lucht-water warmtepomp. De COP van een lucht-water warmtepomp wordt altijd gespecificeerd bij één bepaalde buitentemperatuur en bij één bepaalde temperatuur van het door de warmtepomp verwarmde CV water. Stel de COP is 5 bij een buitentemperatuur van +12 graden en een CV watertemperatuur van 30 graden. Dan maakt de warmtepomp met 1kWh stroom 5 kWh warmwater. Echter, bij een andere situatie zal de COP van deze warmtepomp anders zijn. Zo kan de COP bijvoorbeeld 4 zijn bij een buitentemperatuur van 2 graden en een CV watertemperatuur van 35 graden.

In de praktijk draait een warmtepomp nooit bij maar één situatie. De buitentemperatuur verloopt in een stookseizoen met name tussen de -10 graden en +16 graden. Maar ook de CV watertemperatuur is (meestal) niet constant. Als het buiten vriest zal het CV water warmer zijn dan als het buiten +12 graden is. De ene warmtepomp kan in vergelijk met een andere warmtepomp efficiënter zijn in de ene situatie maar veel minder efficiënt in een andere situatie. De COP zegt dus eigenlijk niet zoveel. Je kunt hem niet gebruiken om warmtepompen te vergelijken en je kunt hem zeker niet gebruiken om het te verwachten verbruik te bepalen.

Maar hoe kan ik dan het verbruik van verschillende warmtepompen voor mijn situatie vergelijken?

Gebruik de juiste SCOP om jouw verbruik te vergelijken

Belangrijker dan de COP is het om te weten hoe efficiënt een warmtepomp is over een heel stookseizoen. Dat is de SCOP, de Seasonal Coëfficient of Performance. Hoeveel kWh warmte energie moet een warmtepomp produceren in een heel stookseizoen en hoeveel kWh stroom verbruikt de warmtepomp daarvoor. Als je de SCOP van warmtepompen kent voor jouw situatie dan kun je ze dus goed vergelijken op energie efficiëntie, maar kun je ook het stroomverbruik goed berekenen.
scop van een warmtepomp is de totale door de warmtepomp afgegeven warmte aan de woning over een heel jaar gedeeld door 
		de totale door de warmtepomp verbruikte stroom over een heel jaar.

De SCOP, en dus het verbruik van een warmtepomp, is met name afhankelijk van vier factoren: (1) het klimaat in jouw regio, (2) de benodigde CV watertemperatuur om bij strenge vorst de woning comfortabel te verwarmen (de zogenaamde stooklijn), (3) het maximale vermogen van de warmtepomp ten opzichte van het benodigde vermogen om de woning bij strenge vorst warm te houden, en (4) de efficiëntie eigenschappen van een specifieke warmtepomp.

warmtepomp kiezen? Er zijn honderden warmtepompen van tientallen fabrikanten!

 1   eerst onafhankelijk berekenen.  2   dan beste warmtepomp(en) kiezen.  3   dan geschikte installateur(s) bellen.


Bereken nu gratis binnen 5 minuten  jouw hoogste besparing!


type woning
postcode
huisnummer
huisletter
toevoeging

De invloed van het klimaat op de SCOP

Tegenwoordig is het verplicht voor fabrikanten van warmtepompen om een gestandaardiseerde SCOP te vermelden van elke warmtepomp. Daardoor is het al gemakkelijker om ze te vergelijken. Om het eenvoudig te houden worden 3 klimaatgebieden gebruikt namelijk koud (het klimaat in de stad Helsinki in Finland), gemiddeld (het klimaat in de Franse stad Straatsburg) en warm (het klimaat in de stad Athene in Griekenland). Nederland komt het dichtst in de buurt van het gemiddelde klimaat (Straatsburg). Er zijn echter grote verschillen tussen het klimaat in Straatsburg en het klimaat in Nederland. Zo heeft het klimaat van Straatsburg minder dan 5000 uren per jaar waarin het kouder is dan 16 graden, terwijl dat in midden Nederland 30% meer is namelijk ongeveer 6500 uren. Een ander verschil is dat het aantal uren in Straatsburg dat het vriest bijna het dubbele is ten opzichte van het aantal in midden Nederland. We moeten de SCOP dus berekenen voor het klimaat in Nederland. Er zijn echter ook nog behoorlijke verschillen tussen de verschillende regios in Nederland. Zo is het aantal uren vorst in het oosten van Nederland 50% hoger ten opzichte van het aantal vorst uren in het westen van Nederland. Om echt goed te kunnen vergelijken en het te verwachten stroomverbruik te kennen moet de SCOP uitgerekent worden op basis van het klimaat in jouw regio. Warmtepompberekenen.nl berekent de SCOP en het verbruik op basis van het klimaat in jouw regio.

De invloed van de CV watertemperatuur op jouw SCOP

Een andere belangrijke factor voor de SCOP is de benodigde temperatuur van het CV water. De gestandaardiseerde SCOP wordt vaak vermeld bij twee CV watertemperatuur profielen, namelijk het 55 graden profiel en het 35 graden profiel.
Neem als voorbeeld het 55 graden profiel. Men gaat er vanuit dat als het buiten -10 graden vriest het CV water 55 graden moet zijn om de woning goed te kunnen verwarmen. Men gaat er ook vanuit dat als het niet zo koud is de warmtepomp het CV water op een lagere temperatuur kan verwarmen om de woning aangenaam warm te houden. Als het buiten +12 graden is geeft het profiel aan dat de CV watertemperatuur 30 graden moet zijn.
Als de SCOP gespecificeerd is bij het 35 graden profiel dan is de CV watertemperatuur 35 graden als het buiten -10 graden vriest. Als het buiten +12 graden is dan geeft het profiel aan dat het CV water 24 graden moet zijn om het binnen aangenaam warm te houden.
Maar welk CV watertemperatuur profiel moet je nu nemen, dat van 35 graden of dat van 55 graden? Of een ander profiel? Er zitten namelijk grote verschillen is efficiëntie van warmtepompen tussen beide profielen, en dus ook grote verschillen in het stroomverbruik. Daarom is het van belang te weten wat het CV watertemperatuur profiel van jouw woning moet zijn, met name hoe warm moet het CV water zijn om jouw woning bij -10 graden goed te kunnen verwarmen.
Warmtepompberekenen.nl berekent uit jouw gegevens het benodigde CV watertemperatuur profiel en op basis daarvan de SCOP en het verbruik voor jouw situatie.

De invloed van het maximale vermogen van de warmtepomp op jouw SCOP

Als het buiten kouder wordt moet de CV watertemperatuur steeds warmer worden om met voldoende vermogen te kunnen verwarmen. Als het kouder wordt moet de warmtepomp dus ook steeds meer vermogen leveren. Omdat de prijs van warmtepompen hoger wordt bij hogere vermogens van de warmtepomp kiest men er vaak voor om een warmtepomp te nemen met een wat lager vermogen. Als er meer vermogen nodig is dan de warmtepomp kan leveren is er een extra energiebron nodig die het tekort aan vermogen kan leveren. Omdat het aantal uren per jaar met strenge vorst in Nederland laag is hoeft de extra energiebron maar af en toe te werken. Zo zijn er gemiddeld slechts 48 uren per jaar dat het in midden Nederland 5 graden of meer vriest.

Als extra energiebron die bijspringt als de warmtepomp onvoldoende vermogen heeft zijn er met name twee mogelijkheden.
Hybride: Bij een Hybride systeem is er nog een gasketel aanwezig, die in eerste instantie bedoeld is om warm tapwater te maken. Die gasketel kan echter ook gebruikt worden om het eventuele tekort aan vermogen van de warmtepomp aan te vullen. Het deel van het vermogen en energie dat de warmtepomp niet kan leveren wordt niet meegenomen in de SCOP berekening.
All-electric: Bij een All-electric systeem is er geen gasketel meer aanwezig. Alles is elektrisch. Dus als de warmtepomp het benodigde vermogen niet kan leveren dan wordt het tekort aangevuld met een elektrisch element. De stroom die dit elektrisch element gebruikt wordt wel meegenomen in de SCOP berekening.


warmtepomp kiezen? Er zijn honderden warmtepompen van tientallen fabrikanten!

 1   eerst onafhankelijk berekenen.  2   dan beste warmtepomp(en) kiezen.  3   dan geschikte installateur(s) bellen.


Bereken nu gratis binnen 5 minuten  jouw hoogste besparing!


type woning
postcode
huisnummer
huisletter
toevoeging



In De beste warmtepompen! hebben we voor een groot aantal populaire warmtepompen de SCOP uitgerekent op basis van het klimaat in midden Nederland en bij een stooklijn van 35C en een stooklijn van 55C. Je vindt deze in in de kolomen * Verbruik: SCOP 35 C klimaat NL en * Verbruik: SCOP 55 C klimaat NL

Als je het stappenplan volgt kom je er achter of een warmtepomp voor jou economisch interessant is, wat je gaat verbruiken en besparen en kun je verschillende wamtepompen vergelijken, zowel hybride als all-electric.

Je kunt bij berekeningen ook zelf aan de slag en zelf een warmtepomp volledig uitrekenen.

Bij de berekeningen berekent de website voo reen groot aantal warmtepompen de SCOP voor jouw woning.

In koudemiddelen zie je hoe verschillende koudemiddelen effect hebben op de COP, de SCOP en op het temperatuurbereik van een warmtepomp.