Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  1. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan.
  3. Aan de content kunnen geen rechten worden ontleend.
  4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
  5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze website gebruiken.