feedback

Algemene voorwaardenDisclaimer

Versie

Versie datum: donderdag 09-maart-2023

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan, het gebruik van deze website, alsook op alle informatie en gegevens die op, of door middel van, deze website worden aangeboden.

Onze spelregels

Warmtepompberekenen heeft een aantal spelregels opgesteld voor zowel het betaalde als onbetaalde gebruik van deze website en de rekenmodule. Als je gebruik maakt van onze website en de rekenmodule , verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen, hiermee akkoord bent en dat je gebonden bent aan de bepalingen en voorwaarden van deze disclaimer. Ben je het geheel of gedeeltelijk niet eens met deze disclaimer, dan mag je deze website en de rekentool niet gebruiken.

Begrippen:

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Ons streven

Warmtepompberekenen streeft naar actuele en juiste content op deze website. Warmtepompberekenen kan echter niet garanderen dat de gegevens en informatie altijd up-to-date zijn, vrij van fouten of onvolkomenheden, waar en niet misleidend is, vrij van programmeerfouten is, of dat deze website altijd beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Als je de website en rekenmodules gebruikt

In geen geval is Warmtepompberekenen aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot directe of indirecte schade of verlies en gevolgschade of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare content. Warmtepompberekenen is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

Wij geven geen specifiek advies

De basis voor de berekeningen ligt in de door jouw ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten op de website van Warmtepompberekenen zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Warmtepompberekenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een installateur, officiële instantie, een adviseur, een specialist, een fabrikant, een accountant of andere deskundige.

Gerelateerde websites

Warmtepompberekenen staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Bereikbaarheid website en Computerstoringen

Warmtepompberekenen streeft er naar om om deze website ‘in-de-lucht’ en goed bereikbaar te houden. Warmtepompberekenen neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, eventuele onbereikbaarheid van deze website om wat voor reden dan ook. Warmtepompberekenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Bepaalde functionaliteit van de website maakt gebruik van de browser van jouw device (pc, laptop, smartphone, ...). Browsers kunnen verschillend reageren. Bekijk het voorbeeld hoe de functionaliteit er op jouw device uitziet.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Warmtepompberekenen. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Warmtepompberekenen. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

Wijzigingen

Warmtepompberekenen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan deze disclaimer door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Controleer daarom regelmatig onze disclaimer.

Vragen

Als je een vraag en/of opmerking hebt over deze disclaimer of een ander onderwerp, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Bedankt

Wij willen je bedanken dat je gebruik maakt van onze website en rekenmodule. We zien je graag terug. Ben je tevreden, vertel het door. Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten.

Warmtepompberekenen

Warmtepompberekenen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87817233.